Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 13/2022
Data: 16.09.2022

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 15 września 2022 roku powołało Pana Piotra Muszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. Pan Piotr Muszyński pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz informacje zawarte w par 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka przekazała w raporcie bieżącym numer 3/2022.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu