Numer raportu: 08/2021
Data: 04.08.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023.

W Radzie Nadzorczej Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Wojciech Wolny, Pan Tomasz Misiak, Pan Krzysztof Zawadzki, Pan Jacek Kujawa oraz Pan Tomasz Marciniak.

Pan Wojciech Wolny jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pan Wojciech Wolny jest pomysłodawcą i założycielem Grupy Technologicznej Euvic, jednej z największych federacji spółek IT w Europie Środkowej, finalistą konkursu „Przedsiębiorca Roku 2014” Ernst & Young. Pan Wojciech Wolny pełni w chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu w spółkach : Euvic Sp. z o.o., Euvic IT S.A., Edge One Solutions Sp. z o.o. oraz Corporate Connections Polska. Pan Wojciech Wolny pełni ponadto funkcję w radach nadzorczych spółek : Clickad S.A., Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o., Euvic Solutions S.A., Madkom S.A., Hycom S.A, Komex S.A., Euvic Energia Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Wojciech Wolny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Wolny nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Tomasz Misiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, IESE Bussines School, Global Leadership Seminar Georgetown University oraz Global CEO Program.

Założyciel Work Service S.A., lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999–2007 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu, następnie do roku 2019 Prezydenta Rady Nadzorczej Work Service S.A. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., IT Kontrakt Sp z. o. o., Finance Care Sp. z o.o., Telakces Com Sp z .o.o., MM Conferences S.A, która jest spółką notowaną na New Connect. Był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A.

Pełnił funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei, wydawcy polskiej edycji Project-Syndicate. Właściciel i Partner Zarządzający Mizyak Investment Fund LTD.

Od 2012 r. jest Wiceprezydentem Pracodawców RP, a od 2014 r. członkiem Polskiej Rady Biznesu.

Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej, gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005–2011 jako Senator RP sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.

Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku.

Zajmuje się doradztwem gospodarczym i strategicznym, w szczególności na rzecz rodzinnego funduszu Investment Mizyak Corp.

Zasiada obecnie w radach nadzorczych: Personnel Service S.A., Antal Sp. z o.o., GMZ.co Sp. z o.o. (właściciel intymna.pl), Goldgreen Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Tomasz Misiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Misiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Krzysztof Zawadzki ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Krzysztof Zawadzki pełni obecnie funkcję Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych w EUVIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w zasiadaniu w organach korporacyjnych spółek publicznych. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie; w latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w SARE S.A. z siedzibą w Rybniku; w roku 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; od 2009 r. do 2015 r. był Wiceprezesem Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą Katowicach. W okresie 1996 – 2015 zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Krzysztof Zawadzki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Zawadzki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Jacek Kujawa jest absolwentem Wydziału Elektroniczne Maszyny Liczące na Kijowskim Instytucie Politechnicznym, a także posiada tytuł MBA (Canadian Institute of Management). Pan Jacek Kujawa w ciągu ostatnich trzech lat pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Cube.ITG Spółka akcyjna (do 2015 roku), a w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Omnilogy Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Kujawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Kujawa nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Tomasz Marciniak jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Przez 10 lat obejmował stanowiska związane z warszawskim szkolnictwem wyższym. W latach 1998 – 2000 wykładał w Wyższej Szkole Bankowości i Administracji w Warszawie. W okresie 2000 – 2005 pracował na stanowisku wykładowcy Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, a w latach 2005 – 2008 jako wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od lipca 2006 pełni stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Edukacja i Nauka. Jednocześnie od roku 2004 prowadzi placówkę oświatową pn. Polskie Centrum Edukacji działającą w obszarze podnoszenia jakości edukacji. Od roku 2010 specjalizuje się w koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Tomasz Marciniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Marciniak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu