Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 13/2019
Data: 19.12.2019 15:00

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Szlęzaka.

Jednocześnie, NWZA Spółki powołało Panią Ewę Jagniewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020.

Pani Ewa Jagniewska jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im H.Chodkowskiej w Warszawie. Pani Ewa Jagniewska jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa sądowego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Łazarskiego w Warszawie, oraz ukończyła kurs w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie. Pani Ewa Jagniewska od 2014 roku do dnia dzisiejszego sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu firmy Montech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Ewa Jagniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec  Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Ewa Jagniewska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarana.

Podstawa prawna
3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu