Numer raportu: 2/2013
Data: 05.04.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 27 marca 2013 roku sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 13.426 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Dodaj komentarz