Numer raportu: 19/2021
Data: 04.10.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”) od Pana Sylwestra Kominka („Zawiadamiający”), dotyczące zmniejszenia przez Zawiadamiającego udziału do poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie art 69 – Sylwester Kominek