Numer raportu: 6/2013
Data: 01.08.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi:

1. W dniu 29 lipca 2013 roku członek Rady Nadzorczej dokonał sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 266.501 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję.

2. W dniu 29 lipca 2013 roku podmiot bezpośrednio kontrolowany przez członka Rady Nadzorczej dokonał zakupu w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 266.501 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję.

3. W dniu 29 lipca 2013 roku podmiot bezpośrednio kontrolowany przez członka Rady Nadzorczej dokonał sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 137.745 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję.

4. W dniu 29 lipca 2013 roku podmiot blisko związany z członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej dokonał zakupu w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 137.745 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz