Numer raportu: 1/2013 K
Data: 27.06.2013

Korekta dotyczy uzupełnienia treści raportu bieżącego nr 1/2013 z dn. 08.03.2013 roku o informacje o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia.

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi osoba bliska członka Rady Nadzorczej przeprowadziła następujące transakcje:

w dniu 1 marca 2013 roku dokonała sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 13.000 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.
w dniu 4 marca 2013 roku dokonała sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 30.000 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent