Numer raportu: 3/2013
Data: 15.04.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi:
1. osoba bliska członka Rady Nadzorczej Spółki dokonała w dniu 9 kwietnia 2013 roku sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 9.850 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję,
oraz
2. członek Rady Nadzorczej Spółki dokonał w dniu 9 kwietnia 2013 roku zakupu w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 9.850 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu