Numer raportu: 22/2021
Data: 15.12.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą założenia inwestycyjne Emitenta na lata 2022-2023.

Treść założeń inwestycyjnych w załączeniu.

Podstawa prawna
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023