Numer raportu: 08/2021
Data: 28.07.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”).

W dniu 28 lipca 2021 r., po godzinie 11, w wykonaniu umowy wspólników Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) z dnia 24 czerwca 2021 r. („Umowa wspólników”) zawartej pomiędzy Panem Błażejem Piechem, Gagnon i Euvic sp. z o.o., określającej zasady i warunki objęcia udziałów w Gagnon przez Euvic, w związku z wniesieniem umówionego wkładu na pokrycie udziałów w Gagnon, doszło do podjęcia przez Radę Dyrektorów Gagnon uchwały w przedmiocie przyznania Euvic ostatnich udziałów w Gagnon.

Powyższe zdarzenie doprowadziło do zakończenia procesu przejęcia przez Euvic kontroli nad Emitentem poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gagnon. W związku z objęciem przez Euvic 2000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gagnon, Euvic stał się właścicielem 50 % udziałów w kapitale zakładowym Gagnon. W wyniku tego zdarzenia:

  • pan Błażej Piech (członek zarządu Emitenta) utracił wyłączną kontrolę nad spółką Gagnon oraz nad pakietem akcji Emitenta pozostającego w posiadaniu Gagnon;
  • Euvic przejął kontrolę nad Emitentem na skutek nabycia uprawnienia do wskazywania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu