Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 07/2013
Data: 26.04.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26.04.2013r., w związku z upływem obowiązkowego okresu obowiązywania umowy, Spółka wypowiedziała RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z zapisami § 18 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz zapisami § 3 ust 3 Uchwały Nr 175/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.02.2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka podlegała obowiązkowi korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres 1 roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu, tj. do dnia 24.04.2013r.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz