Numer raportu: 1/2012
Data: 10.04.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 10.04.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 11 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, Spółka od dnia dzisiejszego, tj. 10.04.2012 roku, rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących oraz okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Dodaj komentarz