Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 1/2012
Data: 29.03.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28.03.2012 roku. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka od dnia dzisiejszego, tj. 29.03.2012 roku, rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących oraz okresowych za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji.

Podstawa prawna
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz