Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 08/2023
Data: 14.08.2023

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 11 sierpnia 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez WZA eo Networks S.A. w dn 11 sierpnia 2023 roku