Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 18/2012
Data: 29.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Uchwały podjęte przez ZWZ eo Networks S.A.w dniu 29-06-2012

Dodaj komentarz