Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 15/2013
Data: 14.06.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
1) Uchwały podjęte przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 14-06-2013.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013