Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 04/2017
Data: 09.05.2017

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 05.01.2017 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017”, informuje, iż ulegają zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2016 rok oraz raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku. Data publikacji raportu rocznego za 2016 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2017 na 31.05.2017 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok to 12.05.2017 r. Data publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku została określona w raporcie bieżącym nr 1/2017 na 15.05.2017 r. Obowiązujący termin publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku to 11.05.2017 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2017 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz