Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 03/2016
Data: 25.04.2016

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2015 rok. Data publikacji raportu rocznego za 2015 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2016 na 15.06.2016 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok to 27.04.2016 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu