Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 05/2015
Data: 21.04.2015

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2014 rok.

Data publikacji raportu rocznego za 2014 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2015 na 15.06.2014 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok to 23.04.2015 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2015 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz