Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 07/2014
Data: 09.06.2014

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2013 rok.

Data publikacji raportu rocznego za 2013 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2014 na 13.06.2014 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok to 11.06.2014 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2014 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu