Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 01/2013
Data: 15.01.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku – 2013-02-14
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 roku – 2013-05-15
  • Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012 – 2013-06-13
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013 roku – 2013-08-14
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013 roku – 2013-11-14

    Podstawa prawna
    §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz