Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 8/2012
Data: 09.05.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2012 roku – 2012-05-15
  • Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2011 – 2012-06-04
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2012 roku – 2012-08-14
  • Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012 roku – 2012-11-14

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu