Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 11/2012
Data: 28.05.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 09.05.2012r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

Data publikacji raportu rocznego za 2011 rok została określona w raporcie bieżącym nr 8/2012 na 04.06.2012r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2011 rok to 06.06.2012r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2012 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Dodaj komentarz