Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2024
Data: 25.01.2024

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 roku;
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 roku;
  • Jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 30 maja 2024 roku;
  • Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 30 maja 2024 roku;
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku;
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu