Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 02/2023
Data: 02.01.2023

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 02.01.2023 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023”, informuje, iż ulegają zmianie daty publikacji raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku, II kwartał 2023 roku oraz III kwartał 2023 roku.

Data publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku została określona w raporcie bieżącym nr 1/2023 na 15.02.2023 r. Obowiązujący termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 to 14.02.2023 r.

Data publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku została określona w raporcie bieżącym nr 1/2023 na 15.08.2023 r. Obowiązujący termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022 to 14.08.2023 r.

Data publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku została określona w raporcie bieżącym nr 1/2023 na 15.11.2023 r. Obowiązujący termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 to 14.11.2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2023 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu