Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 05/2022
Data: 09.05.2022

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 10.01.2022 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Data publikacji raportu rocznego za 2021 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2022 na 30.05.2022 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok to 12.05.2022 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2022 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu