Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2021
Data: 05.01.2021

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 roku
  • raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu