Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 04/2019
Data: 17.05.2019

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Data publikacji raportu rocznego za 2018 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2019 na 31.05.2019 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2018 rok to 21.05.2019 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2019 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu