Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2018
Data: 24.01.2018

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 roku;
  • raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu