Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 02/2018
Data: 26.01.2018

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 24.01.2018 r. „Terminy przekazywania raportów w roku 2018”, informuje, iż z uwagi na fakt, że 31 maja 2018 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Data publikacji raportu rocznego za 2017 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2018 na 31.05.2018 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok to 30.05.2018 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2018 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu