Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 05/2018
Data: 16.05.2018
Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 24.01.2018 r. i raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 26.01.2018 r. „Terminy przekazywania raportów w roku 2018”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Data publikacji raportu rocznego za 2017 rok została określona w raporcie bieżącym nr 2/2018 na 30.05.2018 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok to 18.05.2018 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2018 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz