Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2017
Data: 05.01.2017

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 roku;
  • raport roczny za 2016 r. – 31 maja 2017 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz