Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2016
Data: 05.01.2016

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku;
  • raport roczny za 2015 r. – 15 czerwca 2016 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 15 sierpnia 2016 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 15 listopada 2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu