Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 01/2015
Data: 08.01.2015

Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 roku;
  • raport roczny za 2014 r. – 15 czerwca 2015 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 roku.

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz