Mobilność w branży kurierskiej

Ostatnie lata z naciskiem na rok 2020 niewątpliwie należały do branży kurierskiej. Lockdown przyspieszył rozwój cyfryzacji oraz wpłynął na popyt zakupów w sklepach internetowych. Nasz kraj okazał się jednym z najszybciej rosnących rynków tej branży w Europie. Jak przewiduje Poczta Polska, w roku 2023 kurierzy obsłużą prawie 850 mln paczek, a wartość rynku wzrośnie o…

Mobility in the parcel delivery industry 

Recent years, especially 2020, have undoubtedly been great for the courier services industry. The lockdown accelerated digitalization and influenced the demand for online shopping. Our country proved to be one of the fastest growing markets for this industry in Europe. As the Polish Post predicts, in 2023 couriers will deliver almost 850 million parcels, and…