Zwiększ swoją konkurencyjność dzięki UX Review.

Zwiększ satysfakcję i zaangażowanie użytkowników

Realizacja Twoich celów biznesowych powinna wynikać bezpośrednio z zaangażowania użytkowników i ich wysokiej satysfakcji. Aby osiągnąć jak najwyższe zaangażowanie i satysfakcję, analizujemy produkt na wielu poziomach i wydajemy rekomendacje.

A jak wyglądają nasze działania?

01
Angażujemy

Obserwujemy i słuchamy użytkowników w trakcie ich interakcji z produktem. To pozwala nam poznać ich przyzwyczajenia, potrzeby i bolączki. Dzięki temu jesteśmy w stanie spersonalizować produkt i bardziej zaangażować użytkownika.

02
Słuchamy i obserwujemy

Sprawdzamy, czy aplikacja pozwala użytkownikowi na zrealizowanie ustalonych celów.

03
Kierujemy do celu

Analizujemy czy ścieżka użytkownika jest wydajna i dobrze ukierunkowana, w rezultacie identyfikujemy i eliminujemy wąskie gardła user journey.

04
Naprawiamy

Ustalamy błędy użyteczności i wskazujemy jak je poprawić.

05

Upraszczamy

Pokazujemy jak poprawić architekturę informacji tak by, użytkownik otrzymał odpowiednią informację w odpowiednim momencie oraz dostarczoną w zrozumiały dla niego sposób – a w skrócie – content dopasowany do użytkownika i pozbawiony niepotrzebnego żargonu.

Jaki jest rezultat naszych działań?

Zoptymalizowany produkt z intuicyjną i przyjazną dla użytkowników nawigacją, co bezpośrednio przekłada się na realizację Twoich celów biznesowych

Ogranicz „waste” i zoptymalizuj koszty

costs

Poważnie podchodzimy do optymalizacji i ograniczania zbędnych działań. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem developmentu przeprowadzamy weryfikację założeń Twojego produktu, czy jego planowanych zmian.

Daje nam to możliwość wyeliminowania elementów, które nie dają żadnej wartości, zanim poniesiony zostanie koszt realizacji.

Rezultat?

Otrzymujesz uproszczony i zoptymalizowany produkt oraz zmniejszone koszty implementacji i utrzymania.

Pozwól nam pomóc w podejmowaniu decyzji

decision

Dostarczymy Ci obiektywnych argumentów i danych, które pomogą Ci planować i podejmować trafne decyzje. Skorzystaj z naszej studni wiedzy w zakresie mierników i narzędzi analizy oraz naucz się jak z nich korzystać.

Skorzystaj z odpowiednio dobranych mierników i metod badawczych

Pracując z metodyką UX review, narzędzia pracy dobieramy indywidualnie w zależności od projektu. Najczęściej łaczymy wiele metod badawczych wymienionych poniżej, jednak nie ograniczamy się tylko do nich.

test-with-users

Testy z użytkownikami

expert-audit

Audyty eksperckie

A-B-test

Testy A/B

focus-group

Grupy fokusowe

empathy-maps

Mapy empatii

trends-analysis

Analiza trendów na rynku

Group 1712

Pogłębione wywiady z użytkownikami

Statistics-KPI-analysis

Analiza statystyk/KPI

personas

Persony

survey-research

Badania ankietowe

user-journey

User journey

competition-analysis

Analiza konkurencji/benchmarking

...i wiele innych

Otrzymaj konkretne rezultaty naszych prac

Owoce naszych prac dają wymierne korzyści. Są one nie tylko niezbędnym elementem monitorowania postępu prac czy stopnia realizacji celów, ale także ułatwiają planowanie prac na etapie implementacji rozwiązania czy jego dalszego rozwoju.

Szczegółowy raport

Otrzymasz od nas szczegółowy raport, w którym przejrzyście opiszemy obszary stanowiące czerwone flagi w Twojej aplikacji. Skategoryzujemy je względem poziomu problematyczności oraz zaproponujemy jakie rozwiązania i usprawnienia możesz wprowadzić.