Outsourcing kompetencji

Nasz zespół składa się z ludzi o bardzo dużym doświadczeniu, zdobytym w wielu różnorodnych projektach. Chętnie podzielimy się tą wiedzą i najlepszymi praktykami poprzez udostępnienie wybranych specjalistów lub kompletnych zespołów.

supervisor_account

Kompletne zespoły projektowe

Oferujemy wynajem kompletnych zespołów projektowych działających w kulturze organizacyjnej klienta. Nasze zespoły działają w dowolnych metodykach projektowych.

extension

Wsparcie technologiczne i projektowe

Wsparcie w realizacji incydentalnych zadań analitycznych, architektonicznych, technicznych i organizacyjnych.

directions_run

Wynajem specjalistów

Krótko i długo terminowy wynajem osób o określonych kompetencjach do pracy w trybie zdalnym i w organizacji klienta.