Integracja systemów

Usługi integracji systemów w oparciu o nowoczesne standardy pozwalają na wymianę informacji między wieloma systemami tworząc jeden rozproszony eco-system.

Projektujemy nowoczesne API począwszy od podejścia mikroserwisowego opartego o protokół REST, poprzez bardziej sformalizowane standardy wymiany danych, np. SOAP oraz narzędzia klasy Enterprise, takie jak szyny ESB. Zajmujemy się również projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych o asynchroniczną wymianę wiadomości (Message Queues).

Projektowanie usługi i integracja systemów

Umiejętne dobranie sposobu integracji i wymiany danych między systemami to jeden z kluczowych aspektów zapewniających bezawaryjne i wydajne działanie aplikacji. Potrafimy dobrać i zaimplementować odpowiednie rozwiązanie ściśle dedykowane dla danego zagadnienia dziedzinowego.

RESTful API, SOAP API

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i implementacji bezpiecznego API w oparciu o mikroserwisy i protokół HTTP(s) oraz protokół SOAP.

Asynchroniczna wymiana danych (Message queues)

Używamy nowoczesnych asynchronicznych frameworków do wymiany informacji między systemami takich jak ActiveMQ, RabbitMQ, platforma streamingowa Apache Kafka.

Wdrożenia ESB

Tworzymy rozwiązania klasy Enterprise oparte o sprawdzone frameworki i szyny danych (Enterprise Service Bus), takie jak Spring Integration, Apache Camel jak również Mule ESB.

Migracja danych

Przeniesiemy dane między systemami i bazami danych tworząc jednorazowe narzędzia lub cyklinie uruchamiane usługi do transformacji danych i migrowania ich między systemami.

Migracja danych w oparciu o ETL

Tworzymy narzędzia ETL (Extract, Transform, Load) oparte na języku SQL oraz bardziej zaawansowane skrypty Java lub Perl do przetwarzania i transformacji danych.

Anonimizacja danych

Wykonujemy operacje zamazywania danych osobowych przechowywanych w bazach danych lub w postaci dokumentów na dysku.

Automatyzacja migracji

Pomagamy w zdefiniowaniu pełnego procesu migracji danych oraz tworzymy narzędzia do automatyzacji migracji danych.