Przejdziemy od idei do MVP produktu i
zweryfikujemy jego założenia z użytkownikami.

Efektywne, kilkudniowe warsztaty

Odpowiednio postawione pytania i dobrze dobrane metody skracają proces tworzenia koncepcji produktu do kilkudniowych warsztatów.

Stosujemy metody zaczerpnięte z metodyki Design Thinking, pozwalajce nie tylko uwspólnić wiedzę pomiędzy zainteresowanymi stronami, ale także ukierunkować kreatywność zespołu na odpowiednie tory.

Rozwiązania nakierowane na cele

alt-text

Pokazujemy jak poszczególne elementy produktu oddziałują na użytkowników, prowadząc do realizacji celów biznesowych organizacji.

Stosowane narzędzia stanowią podstawę dla planowania strategicznego, pozwalają łatwiej określić zakres MVP, ustalić priorytety i zoptymalizować pracę.

Lepsze zrozumienie użytkownika

Przeprowadzamy wywiady z członkami grup docelowych produktu, starając się zrozumieć ich cele, problemy, motywacje i potrzeby.

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy do zaprojektowania produktu zorientowanego na użytkownika.

Natychmiastowa walidacja pomysłów path with bulb

Projektując produkt zawsze pamiętamy o tym, że jego sukces zależy od tego jak odbiorą go docelowi użytkownicy.

Prowadzone przez nas testy pozwalają zebrać informacje wprost od użytkowników i szybko zweryfikować czy nasze założenia są prawdziwe.

Produkty

Produkty naszych prac dają wymierne korzyści i są niezbędnym elementem monitorowania postępu, stopnia realizacji celów i planowania na etapie implementacji rozwiązania czy jego dalszego rozwoju.

01
Klikalny prototyp

Tworzony przez nas prototyp w sposób obrazowy symuluje działanie aplikacji, dzięki czemu już na etapie projektowania możemy zweryfikować zaproponowane rozwiązania z użytkownikami i szybko wprowadzić konieczne zmiany.

02
Impact mapa

Dzięki niej identyfikujemy funkcjonalności i działania, które wspierają realizacje celów oraz takie, które nie mają istotnego wpływu na oczekiwane rezultaty.

  • Jaki jest nasz cel?
  • Kto będzie używał naszego produktu?
  • Jak chcemy osiągnąć cel?
  • Jakie rezultaty otrzymamy?
03
Persony

Przeprowadzamy wywiady i odkrywamy persony, reprezentujące grupy docelowe klientów. Persony pomagają lepiej zrozumieć potrzeby przyszłych użytkowników, trafniej dopasować funkcjonalności produktu.

04
O-KR (Objectives and key results)

Skupiamy się na wartościach i planowaniu przez cele, które priorytetyzujemy, spisujemy w jasnym dla wszystkich interesariuszy formacie i definiujemy tak, aby można było je stale monitorować.

05
Mapa user journey

Projektujemy ścieżkę interakcji użytkownika z produktem, która najlepiej wspiera go w realizacji celu. Pomagamy zidentyfikować „niebezpieczne obszary” zniechęcające użytkowników i planujemy jak ich unikać.