Zaprojektujemy skoncentrowany na
użytkowniku produkt, stworzony by realizować
Twoje cele biznesowe.

Stwórz produkt odpowiadający na potrzeby użytkowników

alt-text

Pomożemy Ci odpowiedzieć na pytanie, jak projektowane rozwiązanie może pomóc użytkownikowi w spełnieniu potrzeb, jednocześnie prowadząc do osiągnięcia Twoich celów biznesowych.

Otrzymaj spójny wizualnie i użyteczny interfejs

Projektujemy aplikacje, które zawsze koncetrują się na użytkowniku i celach naszego Klienta. Tworzymy je stosując najlepsze praktyki UI i UX.

Starannie zaplanuj strategię UX

alt-text

Projektowanie UX nie jest czynnością jednorazową. Nasz doświadczony zespół doradzi, jak dbać o UX produktu na każdym etapie jego życia.

Sprawdź jak wypadasz na tle innych rozwiązań na rynku

Śledzimy najnowsze badania i trendy. Każdy projekt rozpoczynamy od zidentyfikowania konkurencji i benchmarkingu.

Produkty

Produkty naszych prac dają wymierne korzyści i są niezbędnym elementem monitorowania postępu, stopnia realizacji celów i planowania na etapie implementacji rozwiązania czy jego dalszego rozwoju.

01
Klikalny prototyp

Tworzymy prototyp, który w sposób obrazowy symuluje działanie aplikacji. Dzięki temu już na etapie projektowania możemy zweryfikować zaproponowane rozwiązania z użytkownikami i szybko wprowadzić konieczne zmiany.

02
User story mapa

Budujemy mapę, która krok po kroku pokazuje jak i w jakim celu użytkownik będzie wykorzystywać apliakcję. Pozwala to łatwiej określić, które elementy aplikacji są niezbędne czy przydatne, a które mało wartościowe.

03
Persony

Przeprowadzamy wywiady i odkrywamy persony, reprezentujące grupy docelowe klientów. Persony pomagają lepiej zrozumieć potrzeby przyszłych użytkowników aplikacji oraz trafniej dopasować jej funkcjonalności.

04
Projekt UX & UI

Kreujemy rozwiązania i projekty interfejsu użytkownika, które są nie tylko funkcjonalne i wizualnie atrakcyjne, ale także realizują strategię i postawione cele.

05
Mapa user journey

Projektujemy ścieżkę interakcji użytkownika z produktem, która najlepiej wspiera go w realizacji celu. Pomagamy zidentyfikować „niebezpieczne obszary” zniechęcające użytkowników i planujemy jak ich unikać.