Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 25/2012
Data: 21.08.2012

Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Korekta dotyczy pkt. 3 „Struktura akcjonariatu” w raporcie nr 22/2012 opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1)oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny IIQ 2012 skonsolidowany – skorygowany