Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 09/2014
Data: 11.06.2014

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2013

Dodaj komentarz