Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 03/2013
Data: 14.02.2013

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
eo Networks_raport kwartalny_IVQ_2012_skonsolidowany

Dodaj komentarz