Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 09/2013
Data: 15.05.2013

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
eo Networks_Raport kwartalny_IQ_2013_skonsolidowany

Dodaj komentarz