Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 10/2012
Data: 15.05.2012

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny IQ 2012 skonsolidowany