Analiza i optymalizacja środowiska druku

W każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, poszukujemy oszczędności. Pomimo systemów oraz technologii cyfrowego zarządzania dokumentami, nie możemy uwolnić się od ich papierowych kopii.

Założeniem audytu środowiska wydruku jest rozpoznanie potrzeb Klienta tak, aby na ich podstawie opracować metodykę wdrożenia istotnych zmian mających na celu redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności urządzeń, poprzez wzrost ich funkcjonalności, oraz użytkowników, dzięki niskim współczynnikom awaryjności urządzeń.

Audyt środowiska Wydruku jest częścią trzystopniowego procesu, w którego wdrażaniu specjalizuje się nasza firma. Wynik przeprowadzonej analizy identyfikuje obszary wymagające szczegółowej weryfikacji zastanych zasobów. Kolejne etapy tego rozwiązania to optymalizacja oraz utrzymanie.

Przeprowadzimy pełną analizę druku twojego przedsiębiorstwa.

Dzięki analizie przygotujemy pełną informację związaną z procesem druku w Państwa firmie. W trakcie jej trwania poddane zostaną skontrolowaniu wszystkie urządzenia drukujące w zadanym okresie czasu.

Efektem analizy, będzie raport zawierający pełne zestawienie wykonanych nakładów i kosztów. Raport wskaże potencjalne obszary możliwych do uzyskania oszczędności w druku i ewentualnych innych funkcjonalności. Następnie zaproponujemy rozwiązania dla uzyskania optymalnych efektów – redukcji kosztów wydruku.