Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 4/2012
Data: 13.04.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 13 kwietnia 2012 roku otrzymał komunikat od Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący o przypadającej na dzień 16 kwietnia 2012 roku, rejestracji pod kodem ISIN PLEONTW00016 następujących akcji Spółki:

  1. 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  2. 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  3. 194.445 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  4. 88.384 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  5. 26.550 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

    Rejestracja przeprowadzona zostanie zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 199/12 z dnia 16 marca 2012 roku.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Dodaj komentarz