Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 06/2022
Data: 12.05.2022
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2021 rok.

<strong>Podstawa prawna</strong>
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

<strong>Osoby reprezentujące spółkę</strong>
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

<strong>Pliki do pobrania:</strong>
<a href=”/wp-content/uploads/dokumenty/raporty/ebi/12-05-2022/Raport-roczny-eo-Networks-za-rok-2021.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Raport roczny eo Networks za rok 2021</a>