Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 05/2019
Data: 21.05.2019
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2018 rok.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport roczny eo Networks za rok 2018