Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 13/2012
Data: 06.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
eo Networks S.A. – raport roczny 2011